Địa chỉ: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận
Email: daugoithaoduocmint@gmail.com
Tel: 0925846934